Telenor fiber i Solheim Fjellgrend


TV og bredbånd gjennom velforeningen

På Solheim Fjellgrend hyttefelt har velforeningen inngått felles storkunde-avtale med Telenor (daværende Canal Digital) på leveranse av TV og bredbånd/Internett. Det er velforeningen som eier avtalen med Telenor, dette er regulert i velforeningens vedtekter §12.

Alle hytter som kobles opp mot Telenor blir en del av velforeningens avtale, det betyr at forholdet løper så lenge velforeningen har en aktiv avtale med Telenor. Det er ikke mulig å si opp avtalen privat, det er kun årsmøtet som kan beslutte endringer eller oppsigelse av avtalen med Telenor.

Så lenge hyttefeltet er under utbygging, har velforeningen en avtale som gjør det mulig for nyoppførte hytter å koble seg opp. Det er velforeningen som melder inn nye hytter på storkundeavtalen mot Telenor.

Innmelding

Innmelding av nye hytter til velforeningen gjøres via dette skjemaet.

Leveringstid

Leveringstiden fra Telenor ligger på 2-3 måneder, forutsatt at det ikke er snø/is som hindrer fremføring/montering av fiber. Legg merke til at nye hytter leveres med trekkerør for fiber fra utbygger, selve fiberen monteres av Telenors avtalepartner.

Betaling og pris

Velforeningen fakturerer alle tilknyttede hytter sammen med medlemskontingenten. Eventuelle prisjusteringer fra Telenor vil bli etterfakturert.

Månedsprisen for Telenor Komplett 50 er per mars 2020 kroner 539,-. Det tilkommer ingen ekstra kostnad for etablering og utstyr ved oppkobling av nyoppførte hytter.

Eventuelle oppgraderinger av hastighet eller andre tilleggsprodukter kjøpes direkte fra Telenor, disse fakturerer Telenor direkte til hytteeier og ikke via velforeningen.

Salg av hytte

Ved salg av hytte skal alt utstyr (fiber-dekoder, trådløs ruter, tv-dekoder) som fulgte leveransen fra Telenor overføres kjøper. Husk å informere kjøper om at hytten er tilkoblet tv/bredbånd med leveranse fra Telenor gjennom velforeningens felles avtale, som ikke kan sies opp privat.

Innhold i avtalen

Her er en oversikt på det som inngår i velforeningens avtale med Telenor. Det er ikke mulig å velge deler av denne pakken, for eksempel kun Internett eller TV. Dette må da ordnes privat og på andre måter, velforeningen kan dessverre ikke bistå med avklaringer knyttet til eventuell privat avtale.

 • Ferdig montert nytt intern-nett inkludert ett veggpunkt med uttak for både Internett og TV.
 • TV-grunnpakke
  • Fast del med 40 tv-kanaler
  • 15 valgfrie tv-kanaler i tillegg
  • Radiokanaler
  • Strømmetjenesten T-We
 • Bredbånd/Internett med 50 Mbps
 • 1 stk trådløs ruter ferdig montert (behov for ekstra dekodere for å få god dekning må kjøpes utenom)
 • 1stk T-We Box ferdig installert i hytten
 • Signalleveranse samt service og vedlikehold av anlegget
 • Kortavgift for en tv-dekoder

Sirdal, Norway

%d bloggere like this: