Canal Digital på Solheim Fjellgrend


TV og Bredbånd gjennom velforeningen

På Solheim Fjellgrend hyttefelt har velforeningen inngått felles storkunde avtale med Canal Digital på leveranse av TV og Bredbånd/internett. Det er velforeningen som eier avtalen med Canal Digital, dette er regulert i velforeningens vedtekter §12.

Alle hytter som kobles opp mot Canal Digital blir en del av velforeningens avtale, det betyr at forholdet løper så lenge velforeningen har en aktiv avtale med Canal Digital. Det er ikke mulig å si opp avtalen privat, det er kun årsmøte som kan beslutte endringer eller oppsigelse av avtalen med Canal Digital.

Så lenge hyttefeltet er under utbygging, har velforeningen en avtale som gjør det mulig for nyoppførte hytter å koble seg opp. Det er velforeningen som melder inn nye hytter på storkundeavtalen mot Canal Digital.

Innmelding

Innmelding av nye hytter til velforeningen gjøres via dette skjemaet.

Leveringstid

Leveringstiden fra Canal Digital ligger mellom 2-3 måneder, forutsatt at det ikke er snø/is som hindrer fremføring/montering av fiber. Legg merke til at nye hytter leveres med trekkerør for fiber fra utbygger, selve fiberen monteres av Canal Digital.

Betaling og Pris

Velforeningen fakturerer alle tilknyttede hytter gjennom medlemskontingenten, eventuelle prisjusteringer fra Canal Digital vil bli etterfakturert.

Månedsprisen for Canal Digital Komplett 50 er per august 2018 kroner 519,-. Det tilkommer ingen ekstra kostnad for etablering og utstyr ved oppkobling av nyoppførte hytter.

Eventuell oppgraderinger av hastighet eller andre tilleggsprodukter kjøpes direkte fra Canal Digital, disse fakturere Canal Digital direkte til hytteeier og ikke via velforeningen.

Salg av hytte

Ved salg av hytte skal alt utstyr (fiber-dekoder, trådløs ruter, tv-dekoder) som fulgte leveransen fra Canal Digital overføres kjøper. Husk å informere kjøper om at hytten er tilkoblet tv/bredbånd leveranse fra Canal Digital gjennom velforeningens felles avtale som ikke kan sies opp privat.

Innhold i avtalen

Her er en oversikt på det som inngår i velforeningens avtale med Canal Digital, se også Canal Digital sin webside (lenke). Det er ikke mulig å velge deler av denne pakken, for eksempel kun internett eller tv. Dette må da ordnes privat og på andre måter, velforeningen kan dessverre ikke bistå med avklaringer knyttet til eventuell privat avtale.

  • Ferdig montert nytt intern-nett inkludert 1 veggpunkt med uttak for både Internett og TV.
  • TV-grunnpakke
  • Bredbånd/internett med 50/50 Mbps
  • 1 stk trådløs ruter ferdig montert (behov for ekstra dekodere for å få god dekning må kjøpes utenom)
  • 1stk T-We Box ferdig installert i hytten
  • Signalleveranse samt service og vedlikehold av anlegget
  • Kortavgift for en tv-dekoder

Sirdal, Norway

%d bloggere like this: