Velforeningen Solheim Fjellgrend


Velforeningen ble konstituert på første medlemsmøte 24.02.2011 kl. 17.00, se vedlegg.
For medlemer og epost adresser se medlemsliste.

Styret for 2012 består av følgende medlemmer.

Formann: Olaf Norberg tlf: 911 33 157
Styremedlem: Frode Haldorsen tlf:
Vararepresentant: Geir Tveit tlf: 905 05 518

Sirdal, Norway