Parkering og brøyting


Parkering i snø

Parkeringsplasser

På Solheim Fjellgrend er det 1,5 parkeringsplass per hytte:

  • Parker bilene tett, fyll opp fra sidene for å unngå luker mellom bilene
  • På den største parkeringsplassen er det laget plass for å sette to biler bak hverandre
  • Bil nr 1 settes på hovedparkeringsplass, gjester benytter den store nye parkeringsplassene inn ved fiberbuen i svingen
  • Parkering av bil ved hyttene er ikke tillatt, kun på regulert parkeringsplass

Brøyting

Velforeningen har avtalt at skiløypene ikke skal brøytes gjennom. Det kan gis unntak for større varetransport tidlig i sesongen, det skal da avtales med han som brøyter og kjører løypemaskinen. Privat brøyting og snøfresing gjennom skiløypene er ikke tillatt.

Bilkjøring

Vinter og sommer skal alle kjøre aktsomt på området da barn, voksne og dyr også benytter veiene. På varme tørre sommerdager kan det støve mye i området. Husk derfor alltid maks 20 km/t.

Stikkveier til hyttene skal kun benyttes for nødvendig varetransport, fast parkering ved hyttene er ikke tillatt.

Sirdal, Norway

%d bloggere like this: